O fondu


diverzifikace základem
rodinného portfolia


Hlavním cílem IG Family podfondu, INVEST GATE Funds SICAV a.s. je investovat podle osvědčených zásad rozdělení kapitálu při využití tržního potenciálu jednotlivých podkladových aktiv. Investiční strategií podfondu je diverzifikace kapitálu při dodržení dlouhodobého průběžného růstu hodnoty spravovaného kapitálu. V rámci výběru produktů kapitálového trhu a jednotlivých projektů využíváme znalostí a zkušeností členů investičního výboru a analytického týmu a postupujeme v zájmu investorů k zajištění maximálního možného zhodnocení. Investiční příležitosti se v čase mění a je tedy potřeba aktivně využívat veškerých možností, které se objeví. Právě z tohoto důvodu může fond investovat do komodit či akciových indexů v rámci ETF fondů, nakupovat jednotlivé akcie s výnosovým nebo dividendovým potenciálem, využívat příležitostí na trhu s českými korporátními dluhopisy nebo realizovat nemovitostní nebo startupové projekty, které zohledňují aktuální potenciál na českém trhu. Investiční výbor fondu tak má k dispozici širokou škálu investičních možností pro dodržení investičního cíle fondu.

Ve fondu IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s. probíhá od počátku několik stupňů schvalovacích procesů, kterými eliminujeme méně vhodné projekty nebo investice. V rámci podfondu se můžete spolehnout na profesionální tým odborníků. IG Family podfond je fondem kvalifikovaných investorů v rámci akciové společnosti s proměnlivým kapitálem INVEST GATE Funds SICAV a.s.


Veřejné informace o fondu

Portfolio


Jakým způsobem zhodnocujeme kapitál

Alternativní investice

České nemovitosti

České projekty

Umělecká díla

Cenné kovy

Kapitálové trhy

Indexové fondy

Základní suroviny

Akciové tituly

Korporátní dluhopisy

Aktiva fondu k 30. 9. 2018

91890426 CZK

Minimální výše investice

1000000 CZK

Kontaktujte nás

Hodnota akcie k 30. 9. 2018

1074.83 CZK

Výnos od založení

7.48 %

Kontaktujte nás

Charakteristika fondu


Základní charakteristiky fondu

Název fondu

IG Family podfond, INVEST GATE Funds SICAV a.s.

Investiční horizont

5 let a více

Velikost fondu

>100.000.000,- CZK plánovaný objem na konci roku 2018.
Fond je otevřený pro další investory

Investiční strategie

Dosažení maximálního možného výnosu z přímých i nepřímých investic z majetku podfondu. Podfond investuje zejména do cenných papírů, majetkových účastí a zápůjček. Strategie bude naplněna aktivním řízením fondu a průběžnou realokací portfolia.

Celkový cílený výnos

6 % p.a.

Právní forma fondu

Nesamosprávný fond kvalifikovaných investorů. Podfond v rámci akciové společnosti s variabilním kapitálem.

Druh akcie

Listinné akcie na jméno

Investiční společnost

DELTA Investiční společnost, a.s.

Regulátor

Česká národní banka

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

KontaktyIng. Kristian Bašta

Investiční výbor
E:
T: +420 777 640 676

Ing. Pavel Holečka

Investiční výbor
E:
T: +420 721 014 132

Tomáš Kajgr

Dozorčí rada
E:
T: +420 777 966 904

Roman Bernat

PR & Marketing
E:
T: +420 605 230 743

Sídlo fondu:
INVEST GATE Funds SICAV a.s.
Praha 2


Prodejní místo:
INVEST GATE Funds SICAV a.s.
České Budějovice
Kontaktní formulář

Sledujte nás na LinkedIn